Pengurus

SUSUNAN PENGURUS
PANTI ASUHAN AL HIDAYAH PADANG

Pembina Yayasan

Buya H. Bagindo M. Letter

Ir. H. Emzalmi, M.Si

Drs. H. Burhasman Bur. M.M

 

Ketua Yayasan

Hj.  Rosmi Bgd M. Letter

 

Pengurus Panti Asuhan

Pimpinan                                             : Maliyas, S.Ag, S.Iq

Wakil Pimpinan                                 : H. Mawardi Syam

Sekretaris                                            : Chaidir

Wakil Sekretaris                                 : Ida Sovianti

Bendahara                                           : Khairul Fahmi S.Sos, M.Si

Bid. Pendidikan & Pembinaan        : Candera Defina S.Pdi

Bid. Pelayanan & Pengasuhan         : Untung Widodo S.Pd

Bid. Perlengkapan                              : Yeri Wahyudi

Bid. Rumah Tangga                           : Suhelmi & Herawati

Staf  Administrasi                               : Vany Rama Sari, S.Pd