Pengurus

SUSUNAN PENGURUS
PANTI ASUHAN AL HIDAYAH PADANG

Pembina : 1.  H. Bagindo M. Letter

2. Ir. H. Emzalmi, M.Si

3. Drs. H. Burhasman Bur. M.M

Penasehat                :     Drs Maad B

Penanggung Jawab :

Ketua Yayasan Al Hidayah   : Hj.  Rosmi Bgd M. Letter

Pimpinan  Panti Asuhan        : Maliyas, S.Ag, S.Iq

Wakil Pimpinan                       : H Mawardi Syam

Sekretaris                                : Chaidir

Wakil Sekretaris                     : Ida Sovianti

Bendahara                               : Khairul Fahmi S.Sos, M.Si

Bidang Pendidikan & Pembinaan  : Candera Defina S.Pdi

Bidang Pelayanan & Pengasuhan  : Untung Widodo S.Pd

Bidang Humas & Kesekretariatan : Yeri Wahyudi

Bidang Juru Masak & Rumah Tangga : 1. Suhelmi

2. Herawati

Staf Dan Administrasi                               : Dahlia, S.Kom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *